Logo FANUCeur web
 Factory Automation
 Sverige / Sweden / Nordic
create a PDF out of this page's contentsget a printerfriendly view of this page's contentssend a Link to this page via emailinformation about the author of this page

CNC Styrningar

CNC General

   FANUC utvecklar och tillverkar CNC-styrsystem för verktygsmaskiner och andra tillämpningar. Styrsystemen har ett utpräglat gott rykte och är mycket uppskattade av maskinoperatörer och andra användargrupper. Hittills har över 2,4 millioner CNC-styrsystem tillverkats och sålts över hela världen, vilket gör FANUC CNC världsledande inom CNC-styrsystem. CNC-produktfamiljen innehåller system för styrning av enklare maskiner samt styrsystem för komplexa tillämpningar. FANUCs CNC-styrsystem är kända över hela världen för sin höga tillförlitlighet, höga noggrannhet, snabbhet och enkla handhavande.

CNC Max antal axlar Max antal spindlar Kommentar
32i 9 2 4
31i 20 6 4
31i-5 20 6 5
30i 40 8 24
0i-MD 8 2 4
0i-TD 11
(max. 7 i varje kanal )
4 4
0i Mate-MD 5 1 3
0i Mate-TD 5 2 3
Power Motion i 32 0 Max 4 axlar i varje kanal


 
Copyright © 2010 FANUC
We use cookies to provide with better user experience. Cookies can be switched off via the browser. Not blocking cookies equals to your consent to use them. Full details of our policy can be found here or via the footer.
Close